Produkty

WEDŁUG GATUNKÓW
WEDŁUG WSKAZAŃ

Karprofen 50 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla bydła

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Płytki do umieszczania w ulu

Produkt leczniczy do zwalczania warrozy wywołanej przez Varroa destructor...

Liofilizat probiotycznych bakterii dla pszczół

Paski do zawieszania w ulu dla pszczół miodnych

Produkt wzmacniający odporność pszczół

Amitraz 12,5 mg/tabl.
Tabletki do zwalczania warrozy pszczół

Szczepionka przeciw zakażeniom układu oddechowego

Preparat do zwalczania owadów
w gospodarstwach rolnych

Produkt do porównawczej tuberkulinizacji gruźlicy bydła

Tabletki wspomagające regenerację chrząstki stawowej oraz pracę układu kostno-stawowego...

Tabletki z hialuronianem sodu wspomagające  funkcje stawów

Kapsułki dla psów małych ras i kotów, wspomagające funkcje wątroby

Kapsułki dla psów ras średnich i dużych, wspomagające funkcje wątroby

Kapsułki dla psów wspomagające odporność organizmu

Kapsułki dla kotów wspomagające odporność organizmu

Kapsułki dla psów wspomagające funkcje układu moczowego

Kapsułki dla kotów wspomagające funkcje układu moczowego