Certyfikaty jakości

Inwestujemy w jakość i bezpieczeństwo

Gwarancją tego jest wdrożony w firmie Farmaceutyczny System Jakości obejmujący wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawa Farmaceutycznego i Dyrektyw Europejskich. Wszystkie produkty lecznicze są wytwarzane zgodnie z wymaganiami GMP w odpowiednich pomieszczeniach z zastosowaniem nowoczesnych technologii i aparatury pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.

Biowet posiada certyfikaty GMP potwierdzające zgodność wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz prowadzenia badań w kontroli jakości z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Produkty sterylne i niesterylne

Nr certyfikatu
IWSF.405.129.2022.IP.1
WTC0/238_01_01/291
Data wydania: 2022-12-06 r.
Okres ważności: 2025-09-09 r.

Produkty immunologiczne

Nr certyfikatu GIF – IWSF. 405.48.2020. KK.1
Data wydania: 06.04.2021 r
Okres ważności: 15.01.2024 r.