Wyniki zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze ofert

1) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania ofertowego NR 1/2015 zamieszczonego na stronie internetowej Biowet.pl... Czytaj więcej