Usługi produkcyjne

Biowet Puławy Sp. z o.o. wytwarza produkty zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP – Good Manufacturing Practice). Zapraszamy klientów zainteresowanych usługami produkcji kontraktowej.

Oferujemy wytwarzanie następujących produktów:

  • preparaty iniekcyjne
  • produkty niesterylne
  • płyny do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
  • proszki i maści do stosowania zewnętrznego

Kontakt:e-mail: szefprodukcji@biowet.pltel. 81 888 91 39

Usługi analityczne

Biowet Puławy spełnia wymagania GMP i posiada Zezwolenie GIF na wytwarzanie w zakresie badań i kontroli jakości produktów leczniczych. Oferujemy wykonanie analiz chemicznych leków i surowców (w tym substancji czynnych) zgodnie z wymaganiami farmakopei lub metodami własnymi opartymi o wytyczne ICH i GMP. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do przeprowadzenia badań technikami klasycznymi oraz instrumentalnymi (spektrometria IR, UV-Vis, chromatografia HPLC i GC, analiza TOC).

Kontakt:dr Katarzyna Polska, Kierownik Działu Kontroli Jakoście-mail: kontrola@biowet.pltel. 81 888 91 41    

Zwierzętarnia DKJ

Zwierzętarnia DKJ, zgodnie z wytycznymi ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, jest zamieszczona w wykazach na stronie Ministerstwa pod pozycjami:

 • 027 – jako jednostka hodowlana uprawniona do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych,
 • 0107 – jako jednostka doświadczalna uprawniona do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
Zwierzętarnia DKJ posiada własną hodowlę zwierząt laboratoryjnych tj.:
 • mysz domowa (Mus musculus): BALB/cJRj;
 • kawia domowa (Cavia porcellus): HsdDhl:DH.
Szczepy wsobne (inbred), stada niekrewniacze (outbred) zwierząt laboratoryjnych, utrzymywane są w  warunkach wysokiego standardu higienicznego. Zwierzęta objęte są monitoringiem zdrowia zgodne z zaleceniami FELASA. Zwierzętarnia DKJ posiada również możliwość użyczenia pomieszczeń do prowadzenia badań zarówno niezakaźnych jak i zakaźnych (standard BSL3). Zapytania ofertowe w sprawie zwierząt i badań prosimy kierować na adres kontrola@biowet.pl

Kontakt: kontrola@biowet.pl https://www.biowet.pl/