Usługi produkcyjne

Biowet Puławy Sp. z o.o. wytwarza produkty zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP – Good Manufacturing Practice). Zapraszamy klientów zainteresowanych usługami produkcji kontraktowej.

Oferujemy wytwarzanie następujących produktów:

    • preparaty iniekcyjne
    • produkty niesterylne
    • płyny do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
    • proszki i maści do stosowania zewnętrznego

Kontakt: e-mail: szefprodukcji@biowet.pl tel. 81 888 91 39

Usługi analityczne

Biowet Puławy spełnia wymagania GMP i posiada Zezwolenie GIF na wytwarzanie w zakresie badań i kontroli jakości produktów leczniczych. Oferujemy wykonanie analiz chemicznych leków i surowców (w tym substancji czynnych) zgodnie z wymaganiami farmakopei lub metodami własnymi opartymi o wytyczne ICH i GMP. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do przeprowadzenia badań technikami klasycznymi oraz instrumentalnymi (spektrometria IR, UV-Vis, chromatografia HPLC i GC, analiza TOC).

Kontakt: dr Katarzyna Polska, Kierownik Działu Kontroli Jakości e-mail: kontrola@biowet.pl tel. 81 888 91 41