Kontakt

Biowet Puławy Sp. z o.o.,
ul. H. Arciucha 2,
24-100 Puławy
NIP 716-11-26-796

 

Centrala:
numer telefonu (+48 81) 888-91-00

 

Sekretariat
tel. (+48 81) 888-91-14
tel./fax (+48 81) 886-33-53
e-mail: sekretariat@biowet.pl

 

Szef Produkcji:
numer telefonu (+48 81) 888-91-39

 

Dział Sprzedaży:
numer telefonu/faksu (+48 81) 886-36-11
numer telefonu (+48 81) 888-91-22
tel. kom do Działu Sprzedaży:  539 864 809
e-mail: sprzedaz@biowet.pl
e-mail: handel@biowet.pl

 

Eksport:
numer telefonu (+48 81) 888-06-51
mob. +48 504 243 122
e-mail: export@biowet.pl

Dział Marketingu:
numer telefonu (+48 81) 888-91-34
e-mail: marketing@biowet.pl
numer telefonu (+48 81) 888-91-45
e-mail: reklama@biowet.pl

 

Działania niepożądane leków
numer telefonu 509-750-444 (kontakt całodobowy)
81 888-91-29 w godzinach 7.00- 15.00 od poniedziałku do piątku
e-mail: biowet@biowet.pl

 

Dział Zapewnienia Jakości
numer telefonu (+48 81) 888-91-51
e-mail: apias@biowet.pl

 

Dział Kontroli Jakości
numer telefonu (+48 81) 888-91-41
e-mail: kontrola@biowet.pl

Dział Rejestracji i Rozwoju
numer telefonu (+48 81) 888-91-64
e-mail: komorek@biowet.pl
numer telefonu (+48 81) 888-91-93
e-mail: rejestracja@biowet.pl

 

Dział Zaopatrzenia:
numer telefonu (+48 81) 886-23-53
e-mail: zaopatrzenie@biowet.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy:
numer telefonu (+48 81) 888-91-73
e-mail: finanse@biowet.pl

 

Dział Ekonomiczny
numer telefonu (+48 81) 888-06-54

 

Administrator
numer telefonu (+48 81) 888-91-13
e-mail: admin@biowet.pl

Wybierz tematykę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy  sekretariat@biowet.pl  NIP 716-11-26-796   ,
2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@biowet.pl   Biowet Puławy Sp. z o.o.,  ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy  iod@biowet.pl  NIP 716-11-26-796
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Polityki prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.biowet.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług informatycznych poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Biowet Puławy sp zo.o. z siedzibą w Puławach KRS 62972 NIP 716-11-26-796 .REGON 430691675
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 6. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.biowet.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.