Produkty

WEDŁUG GATUNKÓW
WEDŁUG WSKAZAŃ

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Płytki do umieszczania w ulu

Produkt leczniczy do zwalczania warrozy wywołanej przez Varroa destructor...

Liofilizat probiotycznych bakterii dla pszczół

Paski do zawieszania w ulu dla pszczół miodnych

Produkt wzmacniający odporność pszczół

Amitraz 12,5 mg/tabl.
Tabletki do zwalczania warrozy pszczół

Szczepionka przeciw zakażeniom układu oddechowego

Preparat do zwalczania owadów
w gospodarstwach rolnych

Produkt do porównawczej tuberkulinizacji gruźlicy bydła

Tabletki wspomagające regenerację chrząstki stawowej oraz pracę układu kostno-stawowego...

Tabletki z hialuronianem sodu wspomagające  funkcje stawów

Kapsułki dla psów małych ras i kotów, wspomagające funkcje wątroby

Kapsułki dla psów ras średnich i dużych, wspomagające funkcje wątroby

Kapsułki dla psów wspomagające odporność organizmu

Kapsułki dla kotów wspomagające odporność organizmu

Kapsułki dla psów wspomagające funkcje układu moczowego

Kapsułki dla kotów wspomagające funkcje układu moczowego

Amitraz 500 mg/pasek
Preparat do zwalczania warrozy pszczół