WYDZIAŁ INIEKCJI

Nowoczesne wyposażenie technologiczne w liczne urządzenia i instalacje stały się niezbędne aby warunki wytwarzania były zgodne z przepisami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Obszar  produkcyjny stanowi kompleks  pomieszczeń czystych z systemem śluz, zaopatrywanych w filtrowane powietrze za pomocą instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, zapewniającej odpowiedni gradient ciśnień między pomieszczeniami. Aseptyczne etapy procesu odbywają się w clean-roomach  klasy A/B. Wydział wyposażony jest w instalacje procesowe (wody do iniekcji, wody oczyszczonej, pary czystej, instalacji CIP, SIP) oraz nowoczesne urządzenia technologiczne wykonane w standardzie GMP. Organizacja procesów wytwórczych i zastosowane technologie, zapewniają warunki wytwarzania produktów zgodnie z europejskimi wymaganiami GMP.