INNOWACYJNOŚĆ I CIĄGŁE POSZUKIWANIE

Zakład wspierają specjaliści ze wszystkich dziedzin medycyny weterynaryjnej w kraju i za granicą, z akademii medycznych, instytutów, wyższych uczelni politechnicznych i uniwersyteckich. Biowet od wielu lat współpracuje z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach w zakresie badań naukowych oraz państwowej kontroli produktów immunologicznych, prowadzonej przez PIWET w ramach tzw. kontroli seryjnej wstępnej.