WYDZIAŁ BIOLOGII

Budynek stanowi kompleks pomieszczeń czystych, wyposażonych w system śluz osobowych i towarowych wraz z instalacją klimatyzacyjno-wentylacyjną, zapewniającą odpowiedni nawiew filtrowanego powietrza i barierę ciśnieniową.

Wytwarzanie produktów zgodnie ze standardami GMP zapewniają nowoczesne urządzenia i instalacje pomocnicze (wody oczyszczonej, wody do  iniekcji,  pary  czystej,  azotu,  sprężonego powietrza). W wydziale znajdują się moduły do wytwarzania antygenów bakteryjnych, mykologicznych, moduł do pracy z drobnoustrojami BH-III oraz pożywkarnia.

Prace z żywymi drobnoustrojami i operacje aseptyczne odbywają się w wydzielonych modułach do wytwarzania antygenów (moduł bakteryjny i mykologiczny) pod nawiewem laminarnym w klasie A i w otoczeniu klasy B.

Nowoczesne technologie wytwarzania zgodne ze standardami GMP jak również funkcjonujący farmaceutyczny system zapewnienia jakości gwarantują wytwarzanie dobrych, skutecznych i bezpiecznych pro-duktów leczniczych. Potwierdzeniem wysokich standardów jakości są certyfikaty GMP na zgodność z Dyrektywą 2003//94/EC dla wszystkich form leków – produktów iniekcyjnych, biologicznych i niesterylnych uzyskane na podstawie okresowych inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.