Inwestujemy w jakość i bezpieczeństwo

Gwarancją tego jest wdrożony w firmie Farmaceutyczny System Jakości obejmujący wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawa Farmaceutycznego i Dyrektyw Europejskich. Wszystkie produkty lecznicze są wytwarzane zgodnie z wymaganiami GMP w odpowiednich pomieszczeniach z zastosowaniem nowoczesnych technologii i aparatury pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.