V Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

W sobotę 9 marca 2019 roku, odbyła się V Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim. Jest to cykliczna impreza szkoleniowa, której organizatorem od 5 lat jest Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej. Podczas tego jubileuszowego spotkania, blisko 400 uczestników z całej Polski starało się znaleźć odpowiedź na pytanie „Jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni?”. Pytanie to było hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji.  Wzorem lat ubiegłych prelegentami byli znani w całej Polsce specjaliści w dziedzinie pszczelarstwa, których wiedza poparta jest dorobkiem naukowym.

Konferencję otworzył 3-godzinny wykład prof. dr. hab. n. farm. Artura Stojko, który jest wybitnym fachowcem w dziedzinie apiterapii. Profesor pomówił temat pt. „Apiterapia w medycynie XXI wieku”. Kolejnym prelegentem była dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. nadzw. IO, która zaznajomiła uczestników z metodami zwalczania warrozy  u pszczół z ograniczeniem środków chemicznych. Konferencję zamknęły 2 wykłady dr. hab. Grzegorza Borsuka prof. nadzw. UP w Lublinie, który omówił problematykę profilaktyki i leczenia nosemozy u pszczół oraz przedstawił mechanizmy funkcjonowania organizmu pszczoły miodnej.

Tegoroczne szkolenie było nieocenioną sposobnością do zdobycia wiedzy i wzajemnej wymiany doświadczeń zwłaszcza teraz gdy te pożyteczne stworzenia narażone są na działanie rosnącego zanieczyszczenia środowiska, wszechobecnej chemizacji oraz mnóstwa chorób, które często doprowadzają rodziny pszczele do zagłady.

Swoje produkty prezentowało kilkunastu wystawców a jednym z nich była firma  Biowet Puławy. Uczestnicy konferencji odwiedzając nasze stoisko mieli okazję zapoznać się z ofertą firmy i poznać nowe produkty dla pszczół – Apistym i Apiflora.