56 Konferencja Naukowa Pszczelarska w Kazimierzu Dolnym

Dwa tygodnie temu (5-6 marca br.) odbyła się 56 Naukowa Konferencja Pszczelarska w Kazimierzu Dolnym. W czasie dwudniowych cyklów wykładowych udział brało ok. 200 osób zajmujących się pracami badawczymi poświęconymi owadom użytkowym.

Tematyka wykładów była różnorodna, obejmowała m.in. dane statystyczne, behawior, użytkowanie pszczół jak i właściwości zdrowotne produktów pszczelich nieprzetworzonych w tym miód, pierzga, propolis itp.

Podczas konferencji wygłoszone zostały dwa referaty dotyczące skuteczności zwalczania roztoczy Varroa Destructor przy użyciu produktu leczniczego weterynaryjnego Biowar i Polyvar Yellow. Badanie na temat skuteczności stosowania ww. preparatów przeprowadził PIW-PIB w Puławach i Katedra Pszczelnictwa UWM w Olsztynie.

W badaniach przeprowadzonych przez PIWet Puławy wykorzystano 20 rodzin pszczelich. Zabiegi lecznicze rozpoczęto we wrześniu. Okres zabiegów leczniczych wynosił 8 tygodni. Skuteczność zabiegów wykonywanych preparatem Polyvar Yellow wahała się od 57-100% (śr. 90%), zaś skuteczność pasków Biowar wynosiła 94-100% (śr. 99,5 %).

W badaniach UWM Olsztyn preparatem kontrolnym osypu V. Destructor był kwas szczawiowy natomiast w badaniach PIWet Puławy preparatem kontrolnym osypu był Apiwarol .

Ważny referat przeprowadził Instytut Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach,  którego tematem była „ Skuteczność zwalczania roztoczy Varroa destructor preparatem Biowar, w rodzinach pszczelich, bardzo silnie porażonych pasożytami”.

Stoisko Biowet Puławy odwiedziło wielu uczestników konferencji, gdzie przedstawiciele firmy mogli z nimi porozmawiać i przedstawić nowe produkty dla pszczół – Apistym i Apiflora.