Produkty

WEDŁUG GATUNKÓW
WEDŁUG WSKAZAŃ

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego...

Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narządzi

Tiaminy chlorowodorek – 25 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Kwas askorbowy 100 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań