Mlek-test®

Test do oceny liczby komórek somatycznych i pH mleka surowego

Email
Kategoria:

Opis

Preparat do wykrywania zwiększonej liczby komórek somatycznych i oceny pH mleka surowego

Wyrób do badania komórek somatycznych i pH mleka surowego

Przeznaczenie
Mlek-test jest wyrobem do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej. Służy do badania próbek mleka, pobranych z organizmu zwierzęcego w celu diagnozowania i monitorowania stanu fizjologicznego lub patologicznego organizmu.

Skład
Alkanosulfonian sodu, purpura bromokrezolowa, woda destylowana.

Stosowanie
1. Po odrzuceniu pierwszych strug mleka, na tackę z czterema cylindrycznymi basenikami  należy zdoić z każdej ćwiartki po ok. 2 ml mleka. Ewentualny nadmiar zlać poprzez przechylenie tacki pod kątem ok. 50 stopni. Dodać Mlek-testu w tej samej objętości i wymieszać oba składniki wykonując rotacyjne ruchy tacką. Po ok. 20 sek. mieszania dokonać odczytu stopnia żelifikacji i ewentualnej zmiany barwy wg. podanej tabeli.

2. Mlek-test umożliwia także orientacyjną ocenę pH mleka przechowywanego w zbiorniku. W tym celu należy zmieszać na tacce równe objętości mleka i preparatu. Barwę mieszaniny porównać ze skalą barwną. Mieszanina preparatu z mlekiem o prawidłowej kwasowości przyjmuje barwę szarofioletową. Ewentualne zakwaszenie mleka daje barwę szarozieloną do żółtej (zależnie od stopnia zakwaszenia).

WYNIKWYGLĄD MIESZANINYLICZBA KOMÓREK
w 1 ml
Ujemny*Płynna lub zanikające w trakcie mieszania kłaczki i smugi. Barwa szaro-fioletowa.Do 400 000
DodatniGalaretowate kłaczki i smugi, które nie znikają w trakcie mieszania . Zabarwienie szaro-fioletowe lub fioletowe.Do 1 000 000
Silnie DodatniMieszanina przyjmuje postać galaretowatej masy.
Zabarwienie fioletowe lub ciemnofioletowe.
Powyżej
1 000 000

* jednorodnie płynna mieszanina przez cały okres mieszania wskazuje, że liczba komórek somatycznych nie przekracza 200 000 w 1 ml.

Zwiększona liczba komórek somatycznych (wynik dodatni) zwykle świadczy o procesach zapalnych gruczołu mlekowego. Fizjologicznie zwiększona liczba komórek somatycznych w mleku występuje w okresie rui, w okresie siarowym oraz w okresie zasuszania.

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.

Ostrzeżenia
Nie zamrażać!
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności dla użytkownika
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, spłukać dużą ilością wody.

Opakowanie
Butelki á  500 ml.

Do użytku w weterynarii.

Termin ważności
18 miesięcy

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy
tel./fax (81) 886 36 11
(81) 888 91 01

2015-11-09  Data opracowania ulotki

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

bydło, inne

WEDŁUG WSKAZAŃ

dodatki i pasze

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania