DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI (DKJ)

Ustawiczny rozwój tego działu zaowocował otwarcie nowoczesnej zwierzętarni ze strefami zakaźnymi BSL II i BSL III do prowadzenia badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Potwierdzeniem wysokich standardów systemu zapewnienia jakości są certyfikaty GMP na zgodność z europejską Dyrektywą 2003/94 dla wszystkich form leków – produktów iniekcyjnych, biologicznych i niesterylnych uzyskane na podstawie okresowych inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

ZWIERZĘTARNIA DKJ

Na początku roku 2020 została oddana do użytku nowa Zwierzętarnia Działu Kontroli Jakości.
Głównym celem badań wykonywanych w tym budynku, jest kontrola jakości wytwarzanych produktów leczniczych firmy Biowet Puławy. W ramach w/w badań wykonywane są testy toksyczności resztkowej, badania bezpieczeństwa, mocy, skuteczności, pirogenów, wchłanialności oraz testy skórne i badania z użyciem materiału zakaźnego. W Zwierzętarni DKJ prowadzone są badania zgodnie z zaleceniami GLP (ang. Good Laboratory Practice – Dobra Praktyka Laboratoryjna (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1103).