Kokybės pažymėjimas

„Biowet“ įteiktas GGP pažymėjimas, patvirtinantis, kad bendrovės gaminami veterinariniai vaistai  ir atliekami kokybės kontrolės testai atitinka geros gamybos praktikos reikalavimus. Išdavė: Pagrindinė farmacijos inspekcija

Sterilūs preparatai

pažymėjimo Nr. GIF – WTC/0238_01_01/60

IWZJ.405.31.2018.MG.1
Išdavimo data: 27.04.2018
Galiojimo data: 02.02.2021

Nesterilūs preparatai

pažymėjimo Nr. GIF – IWPS.405.101.2019.KK1
Išdavimo data: 17.07.2019
Galiojimo data: 17.07.2022

Imunologiniai preparatai

pažymėjimo Nr. GIF – IWZJ.405.81.2018.ER.1
WTC/0238-01-01/158

Išdavimo data: 2018-07-10
Galiojimo data: 2021-04-19