Zawiadomienie o wyborze ofert

1) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania ofertowego NR 1/2015 zamieszczonego na stronie internetowej Biowet.pl w dniu 28.09.2015r.

Wykonawca: Prof. dr hab. Stanisław Jan Winiarczyk.

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryterium najniższej ceny. Oferta uzyskała łączną liczbę 100 pkt.  Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

2) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zapytania ofertowego
NR 2/2015 zamieszczonego na stronie internetowej Biowet.pl w dniu 30.09.2015r.

Wykonawca: Państwowy Instytut Weterynaryjny –PIB, Aleja Partyzantów 57, 24-100 PUŁAWY

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryterium najniższej ceny. Oferta uzyskała łączną liczbę 100 pkt.  Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

………………………………………………………….

Zapytania ofertowe 

Firma Biowet Puławy składa zapytania ofertowe dotyczące następujących przedmiotów zamówień:

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) dla tego zamówienia to:

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Przedmiot zamówienia:

1) NR 1/2015  

       Zadanie:  Przeprowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego.
Termin składania ofert: 06.10.2015 r.

Zapytanie ofertowe 1/2015 PDF Załączniki 1/2015 PDF

 

2) NR 2/2015

       Zadanie 1. Wykonanie badań mających na celu wykrycie obecności czynników zewnątrzpochodnych w szczepie macierzystym paramyksowirusa gołębi (zgodnie z Farmakopeą Europejską 8 wydanie).

       Zadanie 2. Opracowanie metod PCR do wykrywania zanieczyszczeń w produkcie końcowym – szczepionce wirusowo- bakteryjnej (zgodnie z Farmakopeą Europejską 8 wydanie).

       Zadanie 3. Sprawdzenie immunogenności szczepionki przeciwko paramyksowirozie poprzez przeprowadzenie zakażenia kontrolnego z użyciem szczepu zjadliwego (zgodnie z Farmakopeą Europejską 8 wydanie).

Termin składania ofert: 16.10.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe 2/2015 PDF Załączniki 2/2015 PDF

 

Plik zamieszczono w formacie PDF.
Do otwarcia potrzebny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.