Zwierzętarnia DKJ

“Zwierzętarnia DKJ, zgodnie z wytycznymi ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, jest zamieszczona w wykazach na stronie Ministerstwa pod pozycjami:

027 – jako jednostka hodowlana uprawniona do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

0107 – jako jednostka doświadczalna uprawniona do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Zwierzętarnia DKJ posiada własną hodowlę zwierząt laboratoryjnych tj.:

– Mysz domowa (Mus musculus): BALB/cJRj;

– Kawia domowa (Cavia porcellus): HsdDhl:DH

Szczepy wsobne (inbred), stada niekrewniacze (outbred) zwierząt laboratoryjnych, utrzymywane są w  warunkach wysokiego standardu higienicznego. Zwierzęta objęte są monitoringiem zdrowia zgodne z zaleceniami FELASA.

Zwierzętarnia DKJ posiada również możliwość użyczenia pomieszczeń do prowadzenia badań zarówno niezakaźnych jak i zakaźnych (standard BSL3).

Zapytania ofertowe w sprawie zwierząt i badań prosimy kierować na adres kontrola@biowet.pl