XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. odbyła się w Puławach XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Spotkanie skierowane było do lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła. Organizatorem Konferencji był Zakład Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB. Celem konferencji była prezentacja aktualnych danych wybranych niezakaźnych chorób w patologii bydła. Była to również doskonała okazja do integracji środowisk zajmujących się tematyką bujatryczną.

Firma Biowet Puławy także uczestniczyła w tym Wydarzeniu, a stoisko firmowe odwiedziło grono zainteresowanych lekarzy z terenu całej Polski, gdzie mieli okazję zapoznania się z ofertą Firmy.