VII Forum Pszczelarskie w Stalowej Woli

W dniu 16 września 2022r. odbyło się VII Forum pszczelarskie w Stalowej Woli pt.„ Stalowa pszczoła nie istnieje” poświęcone  tematyce wczesnego rozpoznawania i zwalczania  chorób pszczół, dostępności badań diagnostycznych, wykrywania pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także programów wspierających sektor pszczelarski.

Na Konferencji zostały wygłoszone  prelekcje: „ Wczesne rozpoznanie podstawą skutecznego zwalczania chorób pszczół” wygłoszone przez dr hab. Pawła Chorbińskiego czy  „Nosemoza, czy problem wciąż aktualny?”-  wykład prowadzony przez dr Andrzeja Bobera.

Uczestnicy wysłuchali również wykładu o wykrywaniu pozostałości w miodzie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, wygłoszonego przez dr Tomasza Kiljanka.
W trakcie wykładów  została również  przedstawiona prezentacja multimedialna „Nowe leki do zwalczania warrozy pszczół Firmy Biowet Puławy”, która spotkała się z  pozytywnym odbiorem przez pszczelarzy obecnych na spotkaniu.
Firma Biowet Puławy była także jednym z wystawców, a nasze stoisko firmowe było licznie odwiedzane przez uczestników Forum.