test

WEDŁUG GATUNKÓW
WEDŁUG WSKAZAŃ

Karprofen 50 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla bydła