Książka rozchodu psychotropów

Książka ma format A4 i miękką okładkę, wykonana jest z papieru offsetowego, zawiera 98 ponumerowanych stron z dwustronnym drukiem i otwory do przesznurowania.

Wzór Książki zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje