Konferencja naukowo-historyczna ,,Historia awiopatologii polskiej w latach 2002-2022″

W dniu 16.06.2023r. w szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo – Historyczna „ Historia awiopatologii polskiej w latach 2002 – 2022”.
Na czele komitetu organizacyjnego stanął prof. Piotr Szeleszczuk. Konferencja była niezwykle ciekawa i pełna wspomnień o osobach , które tworzyły podwaliny awiopatologii w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyli licznie pracownicy naukowi z uczelni weterynaryjnych w Polsce, a także lekarze weterynarii specjaliści chorób drobiu. Podczas konferencji przedstawiciele  z pięciu ośrodków naukowych w kraju przedstawili swoje tematy naukowo – badawcze, które były prowadzone w ciągu ostatnich dwudziestu lat.
Firma Biowet Puławy także przygotowała prezentację „Śladami historii puławskiego wytwórcy leków – Biowet Puławy Sp. z o. o.”, która spotkała się z dużym  zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania.