HISTORIA I DOBRE TRADYCJE

Powstanie Stacji Przeciwksięgosuszowej

Historia Biowetu sięga dwudziestolecia międzywojennego. Jednym z licznych problemów, które nękały odradzające się wówczas państwo polskie, była wirusowa choroba bydła tzw. księgosusz, który był wysoce zakaźną, zwalczaną z urzędu chorobą wywołaną przez wirus księgosuszu (Rinderpest virus). Wobec totalnego zagrożenia hodowli zwierząt dla całej Europy, ówczesne władze weterynaryjne podjęły natychmiastowe kroki. W związku z tym,  19 października 1920 r. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych z ministrem Juliuszem Poniatowskim poleciło Państwowemu Instytutowi Naukowemu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (PINGW) zorganizowanie wytwórni surowicy przeciwksięgosuszowej. Realizację tego zadania powierzono natomiast ówczesnemu dyrektorowi Instytutu, profesorowi chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr Leonowi Marchlewskiemu, oraz kierownikowi Wydziału Serologicznego dr Feliksowi Jaroszyńskiemu. Na miejsce budowy wytwórni wybrano oddaloną o 4 km od Puław leśniczówkę Michałówka.  W ciągu pierwszych 16 miesięcy działania Zakładu, wyprodukowano prawie piętnaście i pół tysiąca litrów surowicy, którą zaszczepiono całe zagrożone księgosuszem bydło w Polsce. Był to początek zorganizowanej produkcji leków weterynaryjnych w Puławach. W 1922 roku księgosusz uznano za chorobę zwalczoną. Przy niewątpliwych zasługach polskiej służby weterynaryjnej, był to również wielki sukces producenta surowicy, którego kontynuatorem jest Spółka Biowet Puławy.

Powołanie PZPB Biowet w Puławach

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na leki weterynaryjne, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 31 grudnia 1951 r., utworzono samodzielne zakłady produkcji leków weterynaryjnych pn.: Puławskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego – Biowet. Do dyspozycji nowoutworzonego zakładu przekazano budynki, część pomieszczeń w gmachu głównym Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, a także kompleks budynków ze stacją przeciwpomorową w Michałówce.

Powołanie Spółki Biowet Puławy

Przemiany ustrojowe zachodzące w Polsce doprowadziły do zupełnie nowej sytuacji polityczno – gospodarczej. Analizując zachodzące zmiany podjęto działania zmierzające do prywatyzacji PZPB Biowet Puławy. Po licznych dyskusjach, konsultacjach i zebraniach z załogą w listopadzie 1995 r. Rada Pracownicza podjęła uchwałę o prywatyzacji przedsiębiorstwa w formie spółki pracowniczej. Umowę spółki z ograniczona odpowiedzialnością podpisano 29 grudnia 1995 r. Proces prywatyzacji zakończył się w kwietniu 1997 r. Wówczas wszyscy pracownicy stali się udziałowcami i jednocześnie właścicielami przedsiębiorstwa.