Dla lekarza

STREFA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy sekretariat@biowet.pl NIP 716-11-26-796
2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@biowet.plBiowet Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy iod@biowet.pl NIP 716-11-26-796
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu