Biowet Puławy Sp. z o.o. rozpoczął realizację kolejnego projektu:

“BIOWET PUŁAWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania antygenu PMV-1” w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez zespół badawczy Wnioskodawcy.

Planowane efekty:

Działania podjęte podczas realizacji projektu (wprowadzenie nowego, innowacyjnego procesu technologicznego na rynek) pozwolą na zwiększenie innowacyjności regionu, co zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Lubelszczyzny. Wnioskodawca poprzez komercjalizację wyników prac badawczych planuje wdrożyć na rynek innowacyjny proces technologiczny, którego koncepcja została opracowana w oparciu o przeprowadzone przez Wnioskodawcę prace B+R. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do zwiększenia potencjału wiedzy oraz kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu nie tylko w kraju, ale także za granicą. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększanie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów.

Wartość projektu:  947 527, 80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 474 867, 00 PLN