Biowet Puławy Sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Biowet Puławy Sp. z o.o. zrealizował projekt pn. ”Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowych preparatów weterynaryjnych”.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności “BIOWET PUŁAWY” sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnych produktów: preparatów diagnostycznych do wykrywania gruźlicy u zwierząt – Avituberculin i Bovituberculin.

Efektami prac podjętych w czasie trwania projektu jest budowa i wyposażenie Zwierzętarni stanowiącej niezbędny element procesu produkcyjnego nowych preparatów i związaną z nim kontrolą jakości produktów.

Wartość projektu wynosi: 9 923 039, 62 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 564 855,74 zł