APIWAROL®

12,5 mg, fumigacinės tabletės bitėms

Email

Description

Veikliosios ir kitų medžiagų kiekis
Amitrazas      12,5 mg/tabletėje

Terapinė indikacija
Varroa destructor sukeltos varozės diagnozei ir gydymui.

Kontraindikacijos
Nenaudokite valgomojo medaus gamybos metu.
Negali atlikti bičių fumigacijos esant žemesnei kaip + 10 °C temperatūrai.
Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms) ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Nepageidaujamas poveikis
Netinkamai naudojant, produktas gali sukelti perų išmirimą.
Dėl fumigacijos gali padidėti bičių judrumas.
Apie šalutinio poveikio pasireiškimą pavartojus šį vaistą arba stebint bet kokį nerimą keliantį šiame lapelyje nenurodytą poveikį (įskaitant su sąlyčiu su vaistu susijusius simptomus pas žmogų), praneškite atitinkamam veterinarijos gydytojui, leidimo prekiauti turėtojui arba Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidinių produktų registravimo tarnybai. Paraiškos formą reikia atsisiųsti iš tinklalapio https://www.urpl.gov.pl (Veterinarinių vaistų skyrius).

 

Dozavimas kiekvienai rūšiai, vartojimo būdas ir metodas

Vienoje tabletėje yra viena terapinė dozė, kurios pakanka vienkartiniam bičių šeimos fumigacijai.

Laikykite tabletę žnyplėse ir uždekite, užsiliepsnojus, liepsną užgesinkite. Smilkstančią tabletę padėkite ant siauros (3-4 cm) tankaus metalo tinklo juostos arba specialiai sulenkto vielos tiektuvo, kas palengvina oro prieigą prie tabletės. Smilkstančią tabletę su tinkleliu įkiškite į avilį per išskridimo angą ir padėkite ją apačioje po rėmais. Uždarykite išskridimo angą 20 minučių. Tada atidarykite išskridimo angą ir patikrinkite, ar tabletė nesudegė. Jei tabletė nesudegė, procedūrą reikia pakartoti. Diagnozuodami varozę, darykite taip, kaip aprašyta aukščiau, avilio apačioje padėkite augaliniais riebalais suteptą popieriaus lapą. Praėjus valandai po fumigacijos, išimkite popieriaus lapą ir patikrinkite, ar nėra parazito.

Nuorodos dėl tinkamo naudojimo
„Apiwarol“ veikia tik ant išorinių bičių apvalkalų esančias Varroa destructor erkes. Nesunaikina uždengtuose peruose esančio parazito ir jo vystymosi formų. Geriausi rezultatai gydant varozę pasiekiami atliekant fumigaciją du kartus pavasarį ir du ar tris kartus 4-6 dienų intervalais rudenį, kai avilyje yra mažiausias uždengtų perų kiekis. Bityno sezono metu kova su parazitu gali būti kovojama išpjaunant uždarą tranų perą.
Fumigacija turėtų būti atliekama vakare po bičių skraidymo pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad amitrazas gali prasiskverbti į medų, rudenį gydymas turėtų būti atliekamas pašalinus vartoti skirtą medų iš avilio.

 

Išlauka

Medus – 5 dienos
Nenaudokite valgomojo medaus gamybos metu.

Specialios laikymo sąlygos
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus etiketėje nurodytam tinkamumo laikui.
Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius talpyklą – 24 dienos.

Specialiosios atsargumo priemonės
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Amitrazo poveikis žmogaus organizmui nebuvo iki galo išaiškintas. Kad išvengtumėte dūmų įkvėpimo, atlikite procedūras su apsaugine kauke.
Jei po kontakto su vaistu pastebite nerimą keliančių simptomų, tokių kaip vėmimas, aritmija ar nervų sistemos sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite gydytojui pakuotės lapelį.
Žmonės, kuriems padidėjęs jautrumas bet kuriai „Apiwarol“ sudedamajai daliai, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.
Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkti.
Panaudojus nusiplauti rankas.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:
Nežinoma

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):
Vartojant (deginant avilyje) daugiau tablečių nei rekomenduojama, bitės gali per daug susijaudinti.

Farmacinis nesuderinamumas:
Atitikties bandymų neatlikta, todėl šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos
Amitrazas yra toksiškas žuvims, todėl reikia pasirūpinti, kad produktas nepatektų į vandens telkinius.
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Paklauskite veterinarijos gydytojo, kaip pašalinti nereikalingus vaistus. Jie leis geriau apsaugoti aplinką.

Pakuotės dydis
LDPE indas su dangteliu, kuriame yra 25 tabletės, supakuotos atskirai į kartoninę dėžutę.

Tinka vartoti
1 metus

Kita informacija
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį veterinarinį vaistą, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Tik gyvūnams.
Parduodamas su gydytojo receptu – Rp.

Vartoti prižiūrint veterinarijos gydytojui.