Biowar

500 mg, juostelė pakabinimui naminei bitei

Email

Description

Veikliosios ir kitų medžiagų kiekis
1 juostoje yra:

Veiklioji medžiaga:
Amitrazas 500 mg

Terapinė indikacija

Kovai su bičių varoze.

Kontraindikacijos
Nėra

Nepageidaujamas poveikis
Nežinomas.
Apie šalutinio poveikio pasireiškimą pavartojus šį vaistą arba stebint bet kokį nerimą keliantį šiame lapelyje nenurodytą poveikį (įskaitant su sąlyčiu su vaistu susijusius simptomus pas žmogų), praneškite atitinkamam veterinarijos gydytojui, leidimo prekiauti turėtojui arba Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidinių produktų registravimo tarnybai.

Paraiškos formą reikia atsisiųsti iš tinklalapio https://www.urpl.gov.pl (Veterinarinių vaistų skyrius).

 

Dozavimas kiekvienai rūšiai, vartojimo būdas ir metodas

Produktą skirtas kabinimui avilyje, naudojant tokias dozes: 2 juostelės / 1 avilyje

Teisingo vartojimo rekomendacijos

Pakabinkite juosteles vietose tarp rėmų, kur bičių judėjimas didžiausias.
Pakabinkite juosteles taip, kad bitės galėtų laisvai patekti prie abiejų jų pusių, tai pasiekiama išlaikant pakankamą tarpą tarp rėmų.

Palikite juosteles avilyje 6 savaites, po to jas išimkite. Tuo atveju, kai avilyje judėjimas vyksta toliau nuo juostelių, pakeiskite jų pakabinimo vietą taip, kad jos būtų bičių spiečiuje, ir palikite prieš išimdami dar 2 savaitėms. Maksimalus laikotarpis, po kurio juostelės turėtų būti pašalintos, yra 8 savaitės. Juostelės neturėtų būti pakartotinai naudojamos.

Rekomenduojamą gydymą taikyti visuose aviliuose vienu metu.

Rekomenduojamas gydymo laikotarpis: po paskutinio medaus rinkimo (vasaros pabaiga / ruduo) ir pavasarį prieš pirmąjį komercinį rinkimą.

Laikykitės rekomenduojamų gydymo periodų ir dozių.

Išlauka

Medus – nulis dienų.
Nenaudokite valgomojo medaus gamybos metu.

Specialios laikymo sąlygos
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, uždaroje pakuotėje.
Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius tiesioginę pakuotę: sunaudoti nedelsiant.
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus etiketėje nurodytam tinkamumo laikui.

Specialieji įspėjimai
Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:
Gydykite visas bityno šeimas tuo pačiu metu.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:
Juostelėmis manipuliuokite su apsauginėmis pirštinėmis.
Taikant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkti.
Naudodami venkite produkto kontakto su oda ir akimis.
Po procedūros rankas nusiplaukite šiltu vandeniu su muilu.
Saugoti nuo produkto sąlyčio su maistu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Amitrazo toksiškumas padidėja, kai yra vario druskų, o efektyvumas sumažėja, jei yra piperonilbutoksido. Venkite vartoti šias medžiagas kartu su amitrazu.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):
6 savaites vartojant 5 kartus didesnes nei rekomenduojamas dozes nepageidaujamo poveikio nepastebėta.

Farmacinis nesuderinamumas:
Nežinoma

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.
Amitrazas yra toksiškas žuvims, todėl reikia pasirūpinti, kad produktas nepatektų į vandens rezervuarus ar telkinius.

Tinkamumo naudoti laikas
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės – 1 metai.
Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius tiesioginę pakuotę: sunaudoti nedelsiant.

Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys
Kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 PET / aliuminio / PE maišelyje uždarytų juostelių.

Kitos informacijos
Tik gyvūnams.
Parduodamas su gydytojo receptu – Rp.
Vartoti prižiūrint veterinarijos gydytojui

Leidimas: 2085/11

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį veterinarinį vaistą, kreipkitės į atsakingą subjektą.

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:
Biowet Puławy Sp. z o.o.

Arciucha g. 2, 24-100 Pulavai
Tel/faks.: 81 886 33 53

 

 

movie

Additional information

PAGAL RŪŠIS

bitėms

PAGAL REKOMENDACIJAS

antiparazitiniai