„Biowet Puławy Sp. z o.o.“

tai moderni Lenkijoje įsikūrusi veterinarinių vaistų gamybos įmonė. Vykdydama savo veiklą įmonė ženkliai prisideda prie gyvūnų ir žmonių sveikatos apsaugos. Aprūpina veterinarijos tarnybas, Lenkijos ūkininkus ir gyvulių augintojus veiksmingais ir saugiais naujausios kartos vaistais.

Šiuo metu įmonė siūlo daugiau kaip 50 preparatų: vakcinas, diagnostinius preparatus, antibiotikus, kalcio preparatus, sulfonamidus, vaistus nuo kirmėlių, mineralų ir vitaminų preparatus ir daugelį kitų specializuotų vaistų įvairioms gyvūnų rūšims.

Geros tradicijos 

Per 95 metus Pulavuose (Puławy) gaminami preparatai turėjo reikšmingą vaidmenį kovoje su tokiomis ligomis, kaip galvijų maras (virusinė galvijų liga), tuberkuliozė, bruceliozė, Niukaslio liga, bičių varozė.
Įmonės veikloje labai svarbus buvo paskutinis praėjusio amžiaus dešimtmetis. Tuomet buvo pasirašyta “Rezoliucija dėl įmonės privatizavimo ir pertvarkymo į darbuotojų bendrovę”. Pasibaigus privatizavimo procesui 1997 metais visi darbuotojai tapo įmonės akcininkais ir savininkais. Iš laiko perspektyvos paaiškėjo, kad įmonės privatizavimas, kaip vienas iš nedaugelio Lenkijoje, buvo labai sėkmingas.

Inovacijos ir nuolatinė plėtra 

Biowet veikla remiasi specializuoto personalo atliekamais moksliniais tyrimais. Įmonė bendradarbiauja su geriausiais mokslo centrais Lenkijoje. Savo paramą įmonei teikia visų veterinarinės medicinos sričių šalies ir sienio specialistai iš medicinos universitetų, institutų, politechnikų ir kitų aukštųjų mokyklų. Biowet jau daugelį metų bendradarbiauja su Valstybiniu veterinarijos institutu – Pulavų valstybiniu tyrimų institutu, atliekant mokslinius tyrimus ir vykdant imunologijos produktų kontrolę – taip vadinamąją “pirminę partijos kontrolę”.

Investuojame į kokybę ir saugą 

Įmonės tikslas tai saugių ir veiksmingų vaistinių preparatų atitinčių galiojančias farmacijos teisės reikalavimus, gamyba.

Produktai nuolat tobulinami įgyvendinant naujas technologijas ir tyrimo metodus.

Bendrovė turi Injekcinių preparatų skyrių, kuris yra vienu moderniausių objektų Lenkijoje. Gamybos plotą sudaro švarių patalpų kompleksas su šliuzų sistema, į kurią tiekiamas filtruotas oras iš kondicionavimo ir vėdinimo sistemos, užtikrinančios atitinkamą slėgį tarp patalpų. Aseptiniai proceso etapai vyksta A/B klasės švaros patalpose. Skyriuje įrengtos technologinės linijos (injekcinio vandens, išgryninto vandens, švaraus garo, CIP ir SIP sistemos) ir moderni technologinė įranga, atitinkanti GMP standartą.

Gamybos procesų organizavimas ir naudojamos technologijos užtikrina gamybos proceso atitiktį Europos GMP reikalavimams. 


2008 metais buvo įkurtas naujas Biologijos skyrius, kuriame gaminami imunologijos produktai – vakcinos ir preparatai in vitro diagnostikai. 

Objektas tai švarių patalpų kompleksas, kuriame įrengta asmeninių ir krovininių šliuzų sistema kartu su kondicionavimo ir vėdinimo sistema, užtikrinančia atitinkamą filtruoto oro tiekimą ir slėgio barjerą.

Gamybos proceso atitiktį GMP standartams užtikrina modernūs įrenginiai ir pagalbiniai įrenginiai (injekcinio vandens, išgryninto vandens, švaraus garo, azoto, suslėgto oro).

Skyriuje yra bakterinių ir mikologinių antigenų gamybos modulis, BH-III mikroorganizmų tyrimų modulis ir maitinamosios terpės tvarkymo poskyris. Mikroorganizmų tyrimai ir aseptinės procedūros vyksta su A/B klasės laminariniu oro padavimu.

Modernios gamybos technologijos, atitinkančios GMP standartus, ir farmacijos kokybės užtikrinimo sistema garantuoja aukščiausią vaistinių preparatų kokybę, veiksmingumą ir saugumą. 

Aukštos kokybės standartus liudija GMP sertifikatai, kurie patvirtina, kad visi vaistiniai preparatai – injekciniai ir biologiniai produktai, nesterilūs produktai atitinka Direktyvą 2003/94/EC remiantis Generalinio farmacijos inspektoriaus atliekamais periodiniais patikrinimais.