MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS CENTRAS

Mokslinių tyrimų ir plėtros centras bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, o tai suteikia galimybę  įtraukti į pasiūlymą naujus produktus Centras dalyvauja tobulinant esamus analizės metodus ir kuriant naujus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą. Ateityje bus galimybė atlikti tyrimus išorinių subjektų naudai. Mokslinių tyrimų ir plėtros centras taip pat sukūrė naujas darbo vietas.