KOKYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTAS (KKD)

Nuolatinis šio departamento tobulinimas leido atidaryti modernias gyvūnų laikymo patalpas su BSL II ir BSL III infekcinėmis zonomis, kur galima atlikti bandymus su laboratoriniais gyvūnais.

Aukštos kokybės sistemų standartų užtikrinimo patvirtinimu yra atitiktį Europos Direktyvai 2003/94 patvirtinantys GGP sertifikatai visų formų vaistams – injekciniams, biologiniams ir nesteriliems produktams, gauti po periodiškų Vyriausiojo vaistų inspektoriaus atliekamų patikrinimų.

KKD GYVŪNŲ LAIKYMO PATALPOS

2020 m. pradžioje naudojimui buvo atiduoti naujos kokybės kontrolės departamento gyvūnų laikymo patalpos. Pagrindinis šiame pastate atliekamų bandymų tikslas yra pagamintų vaistinių preparatų iš „Biowet Puławy“ kokybės kontrolė. Atliekant aukščiau aprašytus bandymus, atliekami liekamojo toksiškumo, saugumo, stiprumo, efektyvumo, pirogenų, absorbcijos, testai, taip pat atliekami odos testai ir bandymai naudojant infekcinę medžiagą. DKJ Gyvūnų laikymo patalpose atliekami bandymus pagal GLP (ang. Good Laboratory Practice – Geros laboratorinės praktikos) rekomendacijas (2003 m. OL Nr. 116, 1103 pun).