Aptovac Biowet

Vakcina nuo kvėpavimo takų infekcijų

Email

Description

Injekcinė emulsija kiaulėms

Veiklioji (-sios) ir kitos medžiagos
Vienoje dozėje (2 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:
inaktyvuotų D tipo Pasteurella multocida antigenų                   ne mažiau kaip 1 IFA vienetas*,

inaktyvuotų 2 serotipo Actinobacillus pleuropneumoniae antigenų ne mažiau kaip 1 IFA vienetas*,

inaktyvuotų 6 serotipo Actinobacillus pleuropneumoniae antigenų ne mažiau kaip 1 IFA vienetas*;

adjuvantų:
aliuminio hidroksido gelio          0,1 ml,
Emulsigen (aliejinės emulsijos) 0,2 ml.

* 1 IFA vienetas – antigeno kiekis, vakcinuotoms pelėms sukeliantis ne mažesnę kaip 1,8 serokonversiją.

Indikacija (-os)
Paršeliams pasyviai imunizuoti aktyviai imunizuojant paršavedes ir kiaulaites bei paršeliams ir penimoms kiaulėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti gaištamumą, klinikinius požymius ir pažeidimus, sukeliamus 2 arba 6 serotipo Actinobacillus pleuropneumoniae ir D tipo Pasteurella multocida.

Imunitetas susidaro per 2 savaites po vakcinavimo.
Imunitetui įtakos turi šėrimas ir zoohigieninės sąlygos.

Kontraindikacijos
Negalima vakcinuoti sergančių kiaulių.

Nepalankios reakcijos
Retai atvejais, praėjus kelioms valandoms po vaisto sušvirkštimo, gali pakilti kūno temperatūra (iki 2 °C). Temperatūra normalizuojasi savaime. Švirkštimo vietoje gali pasireikšti uždegiminė reakcija, išnykstanti savaime.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai
Vakcina švirkščiama į kaklo raumenis. Rekomenduojama dozė paršeliams – 2 ml.

Vakcinavimo programa kiaulidėse, kuriose paršeliai užsikrečia Actinobacilluspleuropneumoniae ir Pasteurella multocida sukeliamomis ligomis iki 10 sav. amžiaus.

Paršavedėms ir kiaulaitėms
Pagrindinė vakcinacija:
pirmas švirkštimas: likus 6–8 sav. iki paršiavimosi,
antras švirkštimas: likus 3–4 sav. iki paršiavimosi.
Revakcinacija: likus 3–4 sav. iki kiekvieno kito paršiavimosi.

Vakcinavimo programa objektuose, kur vyresniems paršeliams ir (arba) penimoms kiaulėms diagnozuojamos mišrios Actinobacilluspleuropneumoniae ir Pasteurella multocida infekcijos.

Paršeliams ir penimoms kiaulėms
Vyresnius paršelius (po nujunkymo arba tik įsigijus) reikia imunizuoti du kartus su 3 savaičių pertrauka.

Nuorodos dėl tinkamo naudojimo
Prieš naudojant, sušildyti iki kambario temperatūroje.
Prieš naudojant, gerai suplakti.
Vakcinavimą reikia suplanuoti taip, kad visas vakcinos buteluko turinys būtų sunaudotas vienos procedūros metu.

Išlauka
0 parų.

Specialieji laikymo nurodymai
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima užšaldyti. Saugoti nuo šviesos.
Atidarius pirminę pakuotę, sunaudoti nedelsiant.
Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

Specialieji nurodymai
Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retai dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui
Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį vaisto kiekį, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

Galima naudoti paršingoms kiaulėms.
Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar atliekų naikinimo nuostatos
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Kita informacija
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Biowet Puławy Sp. z o.o., Arciucha g. 2, 24– 100 Pulavai, Lenkija
tel/faks.: + 48 81 886 33 53, tel: + 48 81 888 91 00, el. paš.: biowet@biowet.pl

Eksportas: tel. +48 81 888-06-51, mob. +48 504 243 122, el. paš.: export@biowet.pl

l

13.11.2015 r.

Additional information

PAGAL RŪŠIS

kiaulėms

PAGAL REKOMENDACIJAS

vakcinos