ISTORIJA IR GEROS TRADICIJOS

Kova su galvijų maru

„Biowet“ istorija siekia tarpukarį. Viena iš daugelio atgimusią Lenkijos valstybę užklupusių problemų buvo galvijų maras, kuris buvo labai užkrečiamas. Jį sukėlė Rinderpest virus virusas. Tuometinės veterinarijos institucijos, atsižvelgdamos į didelę grėsmę gyvulininkystei visoje Europoje, ėmėsi neatidėliotinų veiksmų. 1920 m. spalio 19 d. Žemės ūkio ir valstybinių gėrybių ministerija kartu su ministru Juliušu Poniatovskiu pavedė Valstybiniam kaimo ekonomikos institutui Pulavuose (Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach – PINGW) suorganizuoti ant-Rinderpest serumo gamyklą. Šios užduoties įgyvendinimas buvo patikėtas tuometiniam instituto direktoriui, Jogailos universiteto chemijos profesoriui dr. Leonui Marchlevskiui ir Serologijos katedros vedėjui Feliksui Jarošinskiui. Statybos vieta buvo pasirinkta 4 km nuo Pulavų esantis Michaluvka eigulio namas.  Per pirmuosius 16 gamyklos veiklos mėnesių buvo pagaminta beveik penkiolika su puse tūkstančio litrų serumo, kuriuo Lenkijoje buvo skiepijami visi virusu galintys užsikrėsti galvijai. Tai buvo organizuotos veterinarinių vaistų gamybos Pulavų mieste pradžia. 1922 m. maras buvo pripažintas sėkmingai likviduota liga. Tai neabejotinas bendras Lenkijos veterinarijos tarnybos ir puikiai serumo gamintojo, kurio darbus tęsia „Biowet Puławy“, nuopelnas.

„PZPB Biowet“ įkūrimas Pulavų mieste

Reaguojant į didėjantį veterinarinių vaistų poreikį, pagal 1951 m. gruodžio 31 d. Žemės ūkio ministro įsakymą buvo įsteigtą nepriklausomą veterinarinių vaistų gamybos įmonė: „Puławskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego – Biowet“ – Pulavų bioveterinarinė gamykla – „Biowet“.  Naujai įkurtai gamyklai buvo atiduoti pastatai, dalis patalų esančių pagrindiniame Nacionalinio veterinarijos instituto pastate, taip pat pastatų kompleksas Michaluvkoje.

„Biowet Puławy“ bendorvės įkūrimas

Lenkijoje vykstantys politiniai pokyčiai lėmė visiškai naują politinę ir ekonominę situaciją. Analizuojant vykstančius pokyčius, buvo imtasi veiksmų dėl „PZPB Biowet Puławy“ privatizavimo. Po daugybės diskusijų, konsultacijų ir susitikimų su įgula 1995 m. lapkričio mėn. Darbuotojų komitetas priėmė nutarimą dėl įmonės privatizavimo darbininkų bendroves forma. Ribotos atsakomybės bendrovės sutartis buvo pasirašyta 1995 m. gruodžio 29 d. Privatizavimo procesas baigėsi 1997 m. balandžio mėn. Tada visi darbuotojai tapo įmonės akcininkais ir kartu įmonės savininkais.