Investuojame į kokybę ir saugą

Tai garantuoja įmonėje įdiegta Farmacinė vaistų kokybės sistema, apimanti Geros gamybos praktikos reikalavimus pagal Farmacijos įstatymą ir Europos direktyvas. Visi vaistai gaminami laikantis GGP reikalavimų atitinkamose patalpose, naudojant modernias technologijas ir įrangą, prižiūrint kvalifikuotam personalui.