FAQ

1. Ar „Apiwarol“ preparatą galima naudoti, pasibaigus jo galiojimo laikui?
Farmacijos teisės įstatymo 11 str. , OL 2008, Nr. 45, 271 p. (2015 m. liepos 12 d. versija):
2. Veterinarinio vaisto, apie kurį kalbama 10 str. 2b d. 12 p., charakteristikoje nurodomas:
c) galiojimo laikas, jeigu būtina, tinkamumo laikas, veterinarinį vaistą paruošus arba pirmą kartą atidarius jo pirminę pakuotę,
d) specialios laikymo sąlygos.
Remiantis Farmacijos teisės įstatymu, joks veterinarinis vaistas, o tokiu yra „Apiwarol“, negali būti naudojamas, pasibaigus jo galiojimo laikui. Pokyčiai, kurie gali atsirasti produkte, pasibaigus jo galiojimo laikui, neigiamai paveiks preparato efektyvumą, o tai reiškia, kad jis gali daryti mažesnį poveikį Varroa destruction erkėms. Netinkamai preparatą laikant, gali pakisti jo kiekybinė sudėtis, o kartu sumažėti jame esančios aktyviosios substancijos kiekis. Tokiu būdu gali išsivystyti amitrazui atspari kenkėjų grupė.
2. Ar dūminimo metu oro temperatūra privalo visą dieną būti ne žemesnė nei 10°C ?
Esant aukštesnei nei 10°C temperatūrai išorėje (bityne), bitės darbininkės aktyviai vėdina avilį. Tai leidžia veikliajai substancijai tolygiai pasiskirstyti tarp korių, ant kurių yra bitės. Tokiu būdu amitrazas veikia parazitus, esančius ant suaugusių bičių. Kita vertus, dūmai, kuriuose yra amitrazo, gana greitai pašalinami iš avilio, kuomet nuimami panaudoti sandarikliai. Apibendrinant, galima nurodyti, kad aukštesnė nei 10°C temperatūra turėtų būti per visą bičių šeimos dūminimo procesą.
3. Ar „Biowar“ juosteles galima avilyje palikti ilgiau nei 8 savaites?
Tinkamai pakabinus juosteles su veterinariniu vaistu „Biowar“, jų nepatartina laikyti avilyje ilgiau nei nurodo gamintojas, t.y. 8 savaites. Laikant juosteles ilgiau, gali sumažėti amitrazo dozė, veikianti kenkėjus, ir todėl preparato efektyvumas gali būti mažesnis. Be to, gali išsivystyti aktyviajai substancijai atspari Varroa destruction erkių grupė. Vienintele išimtimi yra situacija, kuomet netinkamai pakabinus juosteles, bitės darbininkės avilio viduje juda toliau nuo juostelių ir veiklioji medžiaga nepatenka ant bičių. Tuomet reikia pakeisti juostelių su „Biowar“ pakabinimo vietą taip, kad bitės jas dažnai liestų. Tokiu atveju juostelės gali kabėti avilyje 2 savaites ilgiau.
4. Kiek kartų per metus reikia atlikti dūminimą, panaudojant preparatą „Apiwarol“ (koks maksimalus leidžiamas skaičius)?
Tokie preparatai kaip „Apiwarol“ naudojami bičių šeimose, kuriose nėra vikšrelių arba jų yra nedaug. Dūmuose esantis amitrazas nepasiekia uždaruose peruose esančių kenkėjų, o netinkamai panaudotas gali būti toksiškas atviriems perams. Ši medžiaga veikia tik kenkėjus, kurie yra ant suaugusių bičių. Ir būtent tokios bitės turi būti gydomos. Pastaruoju metu Lenkijos klimato sąlygomis kinta periodų be vikšrelių laikas. Aviliuose vikšrelių nėra ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį. Tuomet patartina naudoti „Apiwarol“ preparatą. Dūminimą reikia atlikti du kartus pavasarį ir du arba tris kartus rudenį, kuomet bičių šeimose yra mažiausias vikšrelių kiekis, o išorės oro temperatūra ne mažesnė nei 10°C. Kai kuriais atvejais papildomą dūminimą galima atlikti, kuomet bitė motinėlė nustoja dėjusi kiaušinėlius, ruošdamasi kiaušinėlių dėjimo žiemą periodui. Tuomet žymiai sumažėja vikšrelių kiekis avilyje. Lenkijoje toks periodas paprastai yra nuo rugpjūčio 15 d. iki pirmųjų rugsėjo dienų. Šis periodas turi būti nustatytas labai tiksliai tam, kad panaudotas preparatas neturėtų neigiamos įtakos vikšreliams. Apibendrinant, galima nurodyti, kad maksimalus procedūrų su „Apiwarol“ skaičius neturėtų viršyti 5-6 kartų per visą bitininkystės sezoną.
5. Per kurį laiką reikia sunaudoti atidarytą „Apiwarol“ preparatą?
Atidarytos „Apiwarol“ pakuotės turinį reikia sunaudoti per 24 dienas.