Zwierzętarnia Działu Kontroli Jakości

Na początku roku 2020 została oddana do użytku nowa Zwierzętarnia Działu Kontroli Jakości. Głównym celem badań wykonywanych w tym budynku,  jest kontrola jakości wytwarzanych produktów leczniczych firmy Biowet Puławy . W ramach w/w badań wykonywane są testy toksyczności resztkowej, badania bezpieczeństwa, mocy, skuteczności, pirogenów, wchłanialności oraz testy skórne i badania z użyciem materiału zakaźnego…..