Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM ŻEGNAMY naszego pana prezesa MIROSŁAWA GRZĘDĘ