ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (ВКЯ)

Поступовий розвиток цього відділу дав результати – відкриття сучасного  віварію з інфекціними зонами BSL II та BSL III для проведення дослідів на лабораторних тваринах.

Високі стандарти якості підтверджують сертифікати GMP на згідність з директивою 2003//94/EC для усіх форм медикаментів – ін’єкційних, біологічних та нестерильних препаратів, отримані на підставі періодичних перевірок Головного фармацевтичного інспектора.

ВІВАРІЙ ВКЯ

На початку 2020 року відкрито новий віварій Відділу контролю якості.
Головна мета дослідів, які проводяться в цьому будинку – це контроль якості лікувальних препаратів виробництва «Біовет» Пулави. В рамках цих досліджень проводяться тести на решткову токсичність, дослідження безпеки, сили, ефективності, пірогенів, всмоктування, а також шкірні тести та тести з використанням інфекційних матеріалів. В віварії ВКЯ проводяться дослідження відповідно до рекомендацій GLP (англ. Good Laboratory Practice – Належна лабораторна практика («Законодавчий  вісник» з 2003 р. № 116, позиція 1103).