Decontamistril

Płyn do higienicznej dezynfekcji skóry

Email
Kategoria:

Opis

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk

Skład produktu:

Ethanol – 72%

Isopropyl alcohol – 5%

Glycerin – 1%

Woda – 22 %

Zagrożenie dla zdrowia człowieka
We właściwym stosowaniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Zagrożenie dla środowiska
Produkt nie zawiera składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska.

Zagrożenia fizyczne/chemiczne
Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Pozwolenie nr 0482/TP/2020 na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego DECONTAMISTRIL

Produkt jest przeznaczony do powszechnego stosowania

Dostawca: VICCOR INDUSTRY
KOPISTO 8
35-315 RZESZÓW
POLAND

Dodatkowe informacje

WEDŁUG WSKAZAŃ

dezynfekcyjne