Mycosalmovir

Vakcina balandžiams nuo salmoneliozės, paramiksovirozės ir mikoplazmozės...

Email

Description

Injekcinė emulsija balandžiams

Veiklioji (-iosios) ir kitos medžiagos
Vienoje vakcinos dozėje (0,2 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:
inaktyvintų La Sota padermės PMV-1 virusų   ne mažiau kaip 1 IFA vienetas,
inaktyvintų Mycoplasma gallisepticum   ne mažiau kaip 1 IFA vienetas,

inaktyvintų Salmonella serotipų:
S. Typhi                                                ne mažiau kaip 1 IFA vienetas,
S. Paratyphi A                                      ne mažiau kaip 1 IFA vienetas,
S. Paratyphi C                                      ne mažiau kaip 1 IFA vienetas,
S. Typhimurium var. Copenhagen    ne mažiau kaip 1 IFA vienetas,
S.Anatum                                              ne mažiau kaip 1 IFA vienetas,
S. Senftenberg                                     ne mažiau kaip 1 IFA vienetas;

adjuvanto:
Montanide ISA 763 A VG                               0,14 ml. 

Indikacija (-os)
Balandžiams aktyviai imunizuoti, norint sumažinti salmoneliozės, mikoplazmozės ir paramiksovirozės klinikinius požymius bei mirtingumą dėl šių ligų.
Imunitetas susidaro praėjus 21 dienai po revakcinacijos ir trunka apie 12 mėn.

Kontraindikacijos
Negalima naudoti nusilpusiems, turintiems kirmėlių ir sergantiems balandžiams.
Negalima naudoti kiaušinių perėjimo laikotarpiu.

Nepalankios reakcijos
Retais atvejais paukščiai gali laikinai netekti apetito, kelias valandas po vakcinos naudojimo būti apatiški, taip pat galimos vietinės reakcijos švirkštimo vietoje susidarant mažam gumbeliui.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Paskirties gyvūnų rūšys
Balandžiai.

Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai
Vakcinos dozė vienam balandžiui yra 0,2 ml. Vakciną reikia švirkšti po oda kaklo vidurinėje dalyje.
Vakcina naudojama 3–4 sav. amžiaus balandžiams. Atliekant pagrindinę jaunų ir dar neimunizuotų nuo salmoneliozės, paramiksovirozės ir mikoplazmozės balandžių vakcinaciją, šią vakciną reikia švirkšti 2 kartus kas 4 savaites. Vakcinacijos planą reikia sudaryti taip, kad antrą kartą vakcina būtų sušvirkšta ne vėliau kaip 3 sav. prieš skraidinimą. Suaugusius balandžius, tinkamai vakcinuotus šia vakcina, reikia vakcinuoti kiekvienais metais 2–3 sav. prieš poravimą ar parodą.

Nuorodos dėl tinkamo naudojimo
Prieš naudojant vakciną reikia pašildyti iki kambario temperatūros ir gerai suplakti.
Naudojant reikia periodiškai suplakti.
Vakcinuoti galima, kai aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip 0 ºC.
Naudoti sterilias adatas ir švirkštus.
Pirmą kartą pradūrus buteliuko kamštelį, vakciną sunaudoti nedelsiant.

Išlauka
0 parų.

Specialieji laikymo nurodymai
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti šaldytuve (2–8 °C).
Negalima sušaldyti.
Saugoti nuo šviesos.

Specialieji nurodymai

Naudotojui
Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą. retais atvejais dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį. Jei suteikus medicininę pagalbą, skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui
Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti švirkštimo vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Naudojus du kartus didesnę, nei rekomenduojama, vakcinos dozę, perdozavimo požymių, išskyrus nepalankias reakcijas, nurodytas skyriuje „Nepalankios reakcijos“, nepastebėta.

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar atliekų naikinimo nuostatos
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Kita informacija
Parduodama tik veterinarijos gydytojui.
Vaisto pakuotės: 50 dozių, 100 dozių.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

SKIRTA TIK GYVULIAMS
RECEPTINIS PREPARATAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir už vaisto serijos išleidimą eee šalyse atsakingo gamintojo, jei jie skirtingi, pavadinimas ir adresas

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Biowet Puławy Sp. z o.o., Arciucha g. 2, 24– 100 Pulavai, Lenkija
tel/faks.: + 48 81 886 33 53, tel: + 48 81 888 91 00, el. paš.: biowet@biowet.pl

Eksportas: tel. +48 81 888-06-51, mob. +48 504 243 122, el. paš.: export@biowet.pl

13.11.2015 r.

Additional information

PAGAL RŪŠIS

balandžiams

PAGAL REKOMENDACIJAS

vakcinos