Formularz zgłoszenia działania niepożądanego leku

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:
Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy
lub skan formularza na e-mail: biowet@biowet.pl