CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE (CBR)

CBR współpracuje z jednostkami naukowymi, co umożliwia wprowadzanie do oferty nowych produktów. Centrum uczestniczy w udoskonalaniu dotychczasowych metod analitycznych i opracowywaniu nowych, zgodnych z postępem naukowo-technicznym. W przyszłości możliwe jest prowadzenie badań na rzecz podmiotów zewnętrznych. CBR stworzyło również nowe stanowiska pracy.