CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE (CBR)

CBR współpracuje z jednostkami naukowymi, co umożliwia wprowadzanie do oferty nowych produktów. Centrum uczestniczy w udoskonalaniu dotychczasowych metod analitycznych i

... Czytaj więcej

WYDZIAŁ PASZ

Wydział składa się z trzech odrębnych budynków, w których produkowane są dodatki paszowe dla różnych gatunków zwierząt, w formie proszku,

... Czytaj więcej

WYDZIAŁ BIOLOGII

Budynek stanowi kompleks pomieszczeń czystych, wyposażonych w system śluz osobowych i towarowych wraz z instalacją klimatyzacyjno-wentylacyjną, zapewniającą odpowiedni nawiew filtrowanego

... Czytaj więcej

WYDZIAŁ INIEKCJI

Nowoczesne wyposażenie technologiczne w liczne urządzenia i instalacje stały się niezbędne aby warunki wytwarzania były zgodne z przepisami Dobrej Praktyki

... Czytaj więcej