Brucellognost

Standaryzowana zawiesina komórek (Brucella abortus) do aglutynacji probówkowej...

Email

Opis produktu

Standaryzowana zawiesina komórek (Brucella abortus) do aglutynacji probówkowej.

Skład
Standaryzowana zawiesina komórek Brucella abortus szczep S-99, zawieszonych w buforze fosforanowym z dodatkiem 0,5% fenolu.

Właściwości
W obecności przeciwciał anty-Brucella abortus w badanej surowicy następuje aglutynacja antygenu.

Wskazania
Badania przeprowadza się zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz. VIII. 410/Br-2/2003 z dnia 29.07.2003 r., oraz w przypadku podejrzenia o brucelozę.

Dawkowanie i stosowanie
Antygen jest wystandaryzowany wobec Krajowego Standardu Surowicy anty -Brucella abortus. Odczyn Aglutynacji (KSSaBa-OA) wymaga rozcieńczenia 1:10. W celu użycia antygenu należy stosować się ściśle do zaleceń podanych w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz. VIII. 420/lab-3/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r.

Warunki przechowywania
W temperaturze +2° do +8°C, chronić od światła.

Trwałość
24 miesiące.

Ostrzeżenie
Nie mrozić.

Opakowanie
Butelki á 100 ml.

Do użytku w laboratoriach

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

bydło, inne

WEDŁUG WSKAZAŃ