Antygen Brucella Abortus do OKAP

Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus

Email

Opis produktu

Standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej

Przeznaczenie
Antygen Brucella abortus do OKAP jest wyrobem do diagnostyki in vitro, stosowanym w medycynie weterynaryjnej.  Preparat przeznaczony jest do przeprowadzania badań laboratoryjnych w kierunku brucelozy metodą odczynu kwaśnej aglutynacji płytowej.

Skład
Zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus szczep S-99, barwionych różem bengalskim, zawieszonych w buforze mleczanowym, z dodatkiem 0,5 % fenolu.

Stosowanie
Przed użyciem wstrząsnąć.
Stosować zgodnie z Instrukcją nr 27/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 czerwca 2003r. Nr GIW z VII. 420/lab-4/2003

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze +2°C do +8°C.
Chronić przed światłem.

Ostrzeżenia
Nie mrozić.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności dla użytkownika
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, spłukać dużą ilością wody.

Zawartość w opakowaniu
20ml

Trwałość
24 miesiące

Do użytku w weterynarii

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

bydło, inne

WEDŁUG WSKAZAŃ