Sedazin®

Ksilazinas, 20 mg/ml
Tirpalas injekcijoms

Email

Product Description

20 mg/ml, injekcinis tirpalas

Veterinarinio vaisto pavadinimas
SEDAZIN, 20 mg/ml, injekcinis tirpalas

Veiklioji (-iosios) ir kitos medžiagos
1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:
ksilazino hidrochlorido                   23,3 mg (atitinka 20 mg ksilazino);

pagalbinių medžiagų                                                           iki 1 ml.

Indikacija
Galvijams, arkliams, šunims ir katėms sedacijai sukelti, skausmui mažinti, raumenims atpalaiduoti bei premedikacijai.
Skyrus ksilaziną sujaudintiems gyvūnams, palengvėja jų tyrimas, vaistų sudavimas bei trumpalaikių chirurginių procedūrų atlikimas.

Kontraindikacijos
Negalima naudoti gyvūnams, esant širdies aritmijai, hipotenzijai ir šokui.
Negalima naudoti gyvūnams, esant kvėpavimo sutrikimams.
Negalima naudoti patelėms vėlesnėse vaikingumo stadijose, išskyrus gimdymo metu.
Negalima naudoti sergantiems cukriniu diabetu gyvūnams (ksilazinas mažina insulino kiekį).
Negalima naudoti esant virškinimo trakto nepraeinamumui šunims ir katėms.
Naudoti atsargiai esant traukuliams, ūminiam inkstų bei kepenų funkcijų nepakankamumui.

Nepalankios reakcijos
Kvėpavimo funkcijos susilpnėjimas su lydinčia acidoze. Stambiems gyvuliams gali būti bradikardija, hipotenzija, ataksija, arkliams – gausus prakaitavimas, dažnesnis šlapinimasis.

Atrajotojams gali pasireikšti didžiojo prieskrandžio atonija, vidurių pūtimas, seilėtėkis, viduriavimas ir bradikardija.

Panaudojus ksilaziną, po 3–5 min. katės, dažniau nei šunys, gali pradėti vemti. Šunys ir
katės kartais gali viduriuoti.

Sušvirkštus į raumenis ar po oda, gali atsirasti vietinės reakcijos, kurios paprastai pranyksta
po 48 val.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Paskirties gyvūnų rūšys
Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodai kiekvienai rūšiai
Vaistą reikia švirkšti į raumenis, į veną ar po oda. 

 

Galvijai 0,25–1,5 ml/100 kg kūno svorio (50–300 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į raumenis

0,08–0,5 ml/100 kg kūno svorio (16–100 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną

Arkliai 7,5–15 ml/100 kg kūno svorio (1,5–3 mg ksilazino/kg kūno svorio),
švirkščiant į raumenis3–5 ml/100 kg kūno svorio (0,6–1 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant į veną
Šunys 0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant
į raumenis, po oda ar į veną
Katės 0,15 ml/kg kūno svorio (3 mg ksilazino/kg kūno svorio), švirkščiant
į raumenis ar po oda

Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Į veną vaistą reikia švirkšti lėtai, prieš tai jį pašildžius iki kūno temperatūros.
Dėl širdies aritmijos vaistą reikia naudoti kartu su atropinu.

Išlauka
Galvijienai ir arklienai– 0 parų.
Šunims ir katėms – netaikytina.

Specialieji laikymo nurodymai
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.
Negalima sušaldyti.
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką, – 28 d.

Specialieji nurodymai

Arkliams
Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl esant diegliams ksilaziną galima naudoti tik kai analgetinės medžiagos yra neefektyvios. Reikėtų vengti naudoti ksilaziną arkliams, sutrikus aklosios žarnos funkcijoms. Atsargiai vaitą reikia naudoti linkusiems sirgti laminitu. Arkliams, sergantiems kvėpavimo organų ligomis ar sutrikus jų funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys. Rekomenduotina skirti kiek įmanoma mažesnes dozes.

Šunims ir katėms
Ksilazinas slopina žarnyno peristaltiką, todėl rekomenduotina jo nenaudoti prieš skrandžio
bei plonųjų žarnnų rentgenografinį tyrimą, nes susikaupusios dujos gali iškreipti tyrimo rezultatus. Plokščiasnukiams (brachicefaliniams) šunims, sergantiems kvėpavimo organų
ligomis ar sutrikus jų funkcijoms, gali išsivystyti pavojingas gyvybei dusulys.

Galvijams
Ksilazinas slopina prieskrandžių motoriką, todėl galvijai gali išpusti. Rekomenduotina likus keliolikai valandų iki ksilazino naudojimo galvijams neduoti pašaro ir vandens.
Panaudojus ksilaziną, atsirūgimo, kosulio ir rijimo refleksai susilpnėja, todėl būtina stebėti prabundantį gyvulį ir jį laikyti gulintį ant krūtinės.
Galvijams rekomenduotina skirti mažas ir vidutines dozes.
Dozuojant reikia atsižvelgti į rūšinį gyvulių jautrumą.
Norint išvengti perdozavimo, būtina apskaičiuoti dozę, kuo tiksliau nustatant gyvulio svorį.
Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.
Negalima vaisto naudoti vėliausioje vaikingumo stadijoje, nes ksilazinas gali sukelti išsimetimą.
Centrinę nervų sistemą slopinantys vaistai (analgetikai, anestetikai) sustiprina ksilazino poveikį.
Kardiodepresinis poveikis sustiprėja, o kvėpavimo sistemos darbas ir hipotenzinis poveikis
gali susilpnėti. Todėl su opioidais ksilaziną naudoti reikia apdairiai.
Negalima ksilazino naudoti kartu su tiobarbitūratais ir halotanu, nes širdies ritmo sutrikimai suintensyvėja.
Ksilazino negalima naudoti kartu su adrenalinu ir kitais simpatinę nervų sistemą stimuliuojančiais vaistais ar netrukus po šių vaistų naudojimo, nes gali sukelti širdies aritmiją.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar atliekų naikinimo nuostatos
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Kita informacija
Parduodama tik veterinarijos gydytojui.
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

Pakuotės dydis
20 ml, 50 ml

SKIRTA TIK GYVULIAMS
RECEPTINIS PREPARATAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir už vaisto serijos išleidimą eee šalyse atsakingo gamintojo, jei jie skirtingi, pavadinimas ir adresas

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:
Biowet – Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2, 24-100 Pulawy,
Lenkija
Tel. / faks.: +48 81 886 33 53
Tel. +48 81 888 91 00
El. paštas: biowet@biowet.pl

13.11.2015 r.

Additional Information

PAGAL RŪŠIS

šunims, katės, arkliai, galvijams, kitas

PAGAL REKOMENDACIJAS

raminantys ir anestetikai