Firma Biowet Puławy Sp. z o.o.

z siedzibą w Puławach, ul. H. Arciucha 2

poszukuje osoby na stanowisko:

 Główny Księgowy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • co najmniej 5 letni staż w księgowości,
 • biegła znajomość przepisów podatkowych ,ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych i ekonomicznych w spółkach prawa handlowego,
 • umiejętność kierowania zespołem i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dodatkowe wymagania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • uprawnienia biegłego rewidenta mile widziane,
 • dyspozycyjność.

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało:

 • prowadzenie pełnej księgowości oraz dokonywanie rozliczeń prawno-podatkowych Spółki, nadzór nad obiegiem dokumentów, archiwizacja,
 • nadzór nad sprawami podatkowymi oraz kalkulacja i sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych wymaganych prawem dokumentów finansowych, księgowych i podatkowych,
 • sprawozdawczość finansowa na potrzeby instytucji zewnętrznych oraz przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne spółki i organizacji,
 • współpraca z audytorami, doradcami oraz z organami podatkowymi i innymi instytucjami zewnętrznymi,
 • sporządzanie planów finansowych oraz okresowych analiz o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • szkolenia podnoszące poziom kwalifikacji,
 • możliwość samorealizacji na samodzielnym  stanowisku,
 • przyjazna atmosfera pracy sprzyjająca rozwojowi zawodowemu.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji
(CV + list motywacyjny)
na adres e-mailowy:

kadry@biowet.pl,  sekretariat@biowet.pl

lub pocztą na adres:

„Biowet Puławy” Sp. zo.o. Sekretariat, 24-100 Puławy, ul. Arciucha 2

Termin składania ofert do 20.08.2018r.

Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

No Comment

You can post first response comment.