W dniach 21-22.04.2017r. odbyła się Konferencja bujatryczna w Puławach. Organizatorem Konferencji był Zakład Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB. Tematem konferencji jest “Dobrostan bydła w aspekcie optymalnych warunków żywienia i utrzymania zwierząt oraz ich opieki weterynaryjnej”. Na Konferencji zostały zaprezentowane tematy dotyczące żywienia i opieki weterynaryjnej bydła. Była to także doskonała okazja do integracji środowisk zajmujących się tematyką bujatryczną. W spotkaniu wzięło udział około 500 osób, głównie lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem bydła.
Firma Biowet Puławy także uczestniczyła w tym Wydarzeniu. Lekarze weterynarii  mieli możliwość zapoznania się z ofertą Firmy, a także otrzymania atrakcyjnych nagród.

Konferencja Bujatryczna 2017-1m

Konferencja Bujatryczna 2017-2m

No Comment

You can post first response comment.