Biowet Puławy Sp. z o.o. realizuje kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“BIOWET PUŁAWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności BIOWET PUŁAWY dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności BIOWET PUŁAWY. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności przekładający się na wzrost zysków. Wnioskodawca oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej do działalności firmy oraz lepsze zarządzenie wzornictwem w firmie.

Wartość projektu:   142 680,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  98 600,00 zł